සුදුහුම්පොල සිට තැන්නේකුඹුර දක්වා උමං මාර්ගයක්

ලක‍ෂ්මන් කිරිඇල්ලලක‍ෂ්මන් කිරිඇල්ලමහනුවර නගරයේ පවතින අධික තදබදය අවම කිරීම සඳහා සුදුහුම්පොල ප්‍රදේශයේ සිට තැන්නේකුඹුර දක්වා කිලෝමීටර් 4.36ක් දිගින් යුත් උමං මාර්ගයක් හා කිලෝමීටර් 1.2ක් දිගැති මාර්ග කොටසක් මං තීරු04ක් සහිතව (කිලෝමීටර් 5.5ක්) ඉදි කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය (අප්‍රේල් 04) අනුමැතිය ලබාදී ඇත.

මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී,  සභා නායක, උසස් අධ්‍යාපන හා මාහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් මෙම යෝජනාව කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත.

සුදුහම්පොල සිට Continued ........

Scientists Say Kandy Air Pollution is a Threat to Human Health

Lead Author Lakshika WeerasundaraLead Author Lakshika WeerasundaraJoint Co-author Dr. Meththika VithanageJoint Co-author Dr. Meththika VithanageIn a research paper published in a top international scientific journal, Science of the Total Environment, a group of seven scientists have warned that that air pollution that heavy traffic congestion is causing in Kandy is a potential risk to human health. The article titled “Microorganisms and heavy metals associated with atmospheric deposition in a congested urban environment of a developing country: Sri Lanka” can be accessed on line at www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717301225

The lead author, Lakshika Weerasundara, is a research scientist at the Institute of Fundamental Studies (IFS), Hantana, Kandy. Three of the other six co-authors, Meththika Vithanage, R K W Amarasekera and D N Magana-Arachchi are also IFS research scientists. Co-authors Abdul M. Ziyat and Ashantha Goonetilleke are from the Science and Engineering Faculty of the Queensland University of Technology (QUT), Brisbane. Australia and co-author D G G P Karunaratne is from the Department Chemical and Process Engineering, Faculty of Engineering, University of Peradeniya.

Scientists Say Kandy Air Continued ........

බෝගම්බර බන්ධනාගාරය සංරක‍ෂණය අනතුරේ

වසර 138ක් පුරා සිරකරුවන් නේවාසිකව රඳවා තැබූ බෝගම්බර ඓතිහාසික බන්ධනාගාරය 2014 ජනවාරි මස 01 වෙනි දින ඉතිහාසයට එක් විය. 1876දී යටත් විජිත පාලකයන් විසින් ආරම්භ කළ බෝගම්බර බන්ධනාගාරය ලංකාවේ අන්තිම රාජධානියේ ඉතිහාසයට බද්ධ ජාතික වස්තුවකි. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක‍ෂ පුරාවිද්‍යා නීතියට එරෙහිව බෝගම්බර ඓතිහාසික බන්ධනාගාරය නාගරික සංවර්ධන අධීකාරියට පැවරීය. මහින්ද රාජපක‍ෂ බලයෙන් පහවී වසර දෙකක් ගතවී ඇත. බෝ්ගම්බර බන්ධනාගාරය තවමත් පුරා විද්‍යා දේපලක්  බවට පත් කර නැත. දිගු කලක් රක‍ෂිත බන්ධනාගාරය ලෙස භාවිතා කළ ඓතිහාසික ඇහැලේපොල වලව්වද රාජපක‍ෂ පාලනය පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා දුන්නේ නැත.
 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් අනුව, බෝගම්බර බන්ධනාගාර පරිශ්‍රය සුපිරි හෝටල් සංකීර්ණයක් ලෙස සංවර්ධනය කෙරෙයි. ඒ ව්‍යාපෘතියෙහි සංරක‍ෂණ අරමුණක් නැත.

බෝගම්බර බන්ධනාගාරය සංරක‍ෂණය Continued ........

Friday 22nd of September 2017. Joomla Templates Free. The Kandy News Online Edition - CMS Implementation: Webvision Sri Lanka.