කන්ද උඩරට ඡායාරූප ශිල්පීන්ට අත හිත දෙන තැනක්

 කොළඹ මෙට්‍රොපොලිටන් ඔෆිස් (පුද්ගලික) වෙළඳ ආයතනයේ මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය හා ඡායාරූප කේන්ද්‍රය (Canon Photo Hub- මහනුවර පේරාදෙනිය පාරේ (සුව සෙවන අසල) විවෘත කරන ලදි. එදින ප්‍රධාන අමුත්තා වශයෙන් සහභාගිවුයේ කැනන් ව්‍යාපාරයේ දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාතික අලෙවි කළමණාකරු   රික්සන් මහතාය. මෙම අවස්ථාවට මෙට්‍රොපොලිටන් සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති ජී.ජී. අම්බානි සහ මෙට්‍රොපොලිටන් අධ්‍යක‍ෂක ටී.අයි. රහමාන් යන මහත්වරුද හවුල් වූහ. මහනුවර ප්‍රදේශයේ ඡායාරූප ශිල්පීහු විශාල පිරිසක්ද මෙම උත්සවයට සහභාගි වූහ.

Abans Finance Confident of Bright Future

Opening of the Kandy Branch by Abans Chairman Rusi Pestonji with Kandy City Centre  Chairman Thusitha Wijesena (left) and Managing Director/CEO of Abans Finance Kithsiri Wanigasekera (right).Opening of the Kandy Branch by Abans Chairman Rusi Pestonji with Kandy City Centre Chairman Thusitha Wijesena (left) and Managing Director/CEO of Abans Finance Kithsiri Wanigasekera (right). Abans Finance PLC has completed its sixth year of business with an impressive record of performance. Its income for the financial year ended 2012 has grown by 16.8% with a 25.7% growth in profit compared to the previous year.   The growth in advances and assets were 32% and 25.9% respectively. The company has also expanded its coverage with nine branches and five customer service centres throughout the country.

Staff of Abans Finance, Kandy branch Seated from left:Sunanda Samarasingha, Nalin Jayasundara and, Samantha Gunawardena; Standing  from left: Thilini Weerarathne, Rushika Abeysingha, Mithila Abeyrathne, Sheema Bulathsinghala, Kusalabani Rajasekara and, Shalini MadagodaStaff of Abans Finance, Kandy branch Seated from left:Sunanda Samarasingha, Nalin Jayasundara and, Samantha Gunawardena; Standing from left: Thilini Weerarathne, Rushika Abeysingha, Mithila Abeyrathne, Sheema Bulathsinghala, Kusalabani Rajasekara and, Shalini MadagodaThe Chairman of Abans Finance PLC Mr. Rusi Pestonjee in his annual review says “The Company has reached new heights in terms of performance during the year under review.  We stood strong and tall for our clients, depositors and shareholders in an uncertain world. We further strengthened our position as a stable Financial Institution during the year, growing our advances base to Rs. 2.2 billion and asset base to Rs. 2.7 billion”.  Mr. Pestonjee also gives a clear indication of future direction of the company by adding “The year in essence was one where Abans Finance PLC consolidated its position and processes in developed strategies to exploit future potential”.    

The Managing Director/CEO of Abans Finance PLC Mr. Kithsiri Wanigasekara, who is a veteran in financial services says that, “We made progress through improving the competitive position across all our businesses and we recognize that there is still work to be done to achieve our medium term goals.”. Mr.Wanigasekara is a former Chairman of Sinhaputhra Finance and a past Chairman of the Finance Houses Association of Sri Lanka.

Monday 20th of November 2017. Joomla Templates Free. The Kandy News Online Edition - CMS Implementation: Webvision Sri Lanka.