නාගරික මන්ත්‍රීන් නගර වැසියන්ගේ අභිවෘද්ධියත් නගරයට පැමිණෙන ආගන්තුකයින්ගේ යහපතටත් වැඩ කළ යුතුයි

Print

වාණිජ මණ්ඩලයේ සභාපති  ජගත් දිසානායක
 
මහනුවර නගරය ඓතිහාසික වටිනාකමක් ඇති පූණ්‍ය භුමියකි. ප්‍රධාන සේවා මධ්‍යස්ථානයකි. සිංහල දමිළ මුස්ලිම් බර්ගර් යනාදි ජාතීන් සියල්ල එකට ජීවත්වන නගරයකි. සෑම දිනකම දහස් ගණනින් දේශීය සහ විදේශීය අමුත්තන් පැමිණෙන නගරයකි. 
 
 
ඡන්දයෙන් පත්වන නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මූලික අරමුණ විය යුත්තේ නගරය තුල සිටින බදු ගෙවන ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සීටින නගරයට පැමිනෙන ස්වදේශීක සහ විදේශීකය අමුත්තන් සාමාන්‍යයෙන් පිළිගන්නා පරිසරයක් ගොඩනැගීමයි. එම අදහස් ද කැන්ඩි නිවුස් වෙත පළකලේ මධ්‍යම
පළාත් කර්මාන්ත හා වාණිජ මණ්ඩලයේ සභාපති  ජගත් දිසානායක මහතායි. 
 
මධ්‍යම පළාත් කර්මාන්ත හා වාණිජ මණ්ඩලය මහනුවර නගරයේ සහ අවට ප්‍රදේශවල ප්‍රධානපෙළේ ව්‍යාපාරිකයින් 400කගෙන් පමණ සැදුම් ලත් සංවිධානයකි.  
 
මහනුවර නගරය මුහුණපාන ප්‍රශ්න රැසක් වෙයි. නගරය තුල පවතින අධික වාහන තදබදයල පදිකයන් නුසුදුසු තැන්වලින් මාරුවීමල නගරයේ අලංකාරය හානි කරන නගරය පුරා ඇලවුනු පොස්ටර් බැනර් කටවුට්ල අවිධිමත් කාණු පද්ධතිල රාත්‍රියේ නොදැල්වෙන වීදී ලාම්පුල රාත්‍රියේ අනාරක්ෂිත බවල යාචකයන්ල පිළිවෙලක් නැති වාහන නැවතීම්ල සමහර ආහාරපාන අළෙව සැල්වල අපිරිසිදුකම, නගරයේ ස්වභාවික පරිසරයට වන හානිය එම ප්‍රශ්නවලින් කීපයක් පමණි. මේවාට නගර පාලනය කළ සියලූම පක‍ෂ  සහ සභිකයින්  වගකිව යුතුයි. 
 
නගර සභාවට තිඛෙන සීමිත මුදල් ප්‍රමාණය පවා ඇතැම් අවස්ථාවලදී නාස්ති වන ආකාරය අපි දැක ඇත්තෙමු. සමහර නාගරික මන්තී්‍රවරුන් ඔවුන්ගේ සේවය ප්‍රජා සේවයක් සේ නොසලකන අතර මාසික වැටුපක් ලබන රාජකාරියක් බවට පත්කරගෙන ඇත.
 
මා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළ නිරීක්‍ෂණ වලට පාදක වන්නේ මාගේ පමණක් නොව අප නගර සභා  සීමාවේ හා අවට ප්‍රාදේශීය සභා සීමාවල ජීවත්වන බදු ගෙවන ජනතාව හා වෙළෙන්දන් කර්මාන්ත කරුවන් මුහුණ දෙන දෛනික සිදුවීම් මාලාවයි.
 
මෑත වර්ෂවලදී නගර සභාවේ සේවයේ යම් ප්‍රගතියක් තිඛෙන බව සැබෑවකි. එහෙත් එයින් අපට සෑහීමකට පත්විය නොහැක. අලූතින් පත්වන නගර සභාව කුමන පක්ෂය පාලනය කළත් පත්වන මන්ත්‍රීන්් සියල්ල නගරයේ යහපත සදහා සහයෝගයනේ වගකිව යුතු බව මගේත් වාණිජ මණ්ඩලයේත් විශ්වාසයයි.
Thursday 18th of October 2018. Joomla Templates Free. The Kandy News Online Edition - CMS Implementation: Webvision Sri Lanka.