සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ඩී.එෆ්.සී.සී බැංකුව

Print

ඩී එම් පී සුරියබණ්ඩාරඩී එම් පී සුරියබණ්ඩාරවර්තමානයේ සීඝ්‍රයෙන් දියුණුවන බැංකු අතර ඩී.එෆ්.සී.සී වර්ධන බැංකුව ප්‍රමුඛවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දිර්ඝතම සේවා ඉතිහාසයක් හා ආසියාවේ ප්‍රථම සංවර්ධන බැංකුව වශයෙන් නම් දරණ ඩී.එප්.සී.සී බැංකුවේ අනුබද්ධිත  ආයතනයකි. නව්‍ය හා නම්‍යශීලි මුල්‍ය සේවා රැසක් කෙටි කාලයකදී හඳුන්වාදී ඩී.එෆ්.සී.සී වර්ධන බැංකුව තරගකාරි මුල්‍ය ෙක‍ෂ්ත්‍රයේ කැපී පෙනීමට සමත්වී ඇත. ශක්තිමත් හා විශිෂඨ මුල්‍යමය පදනමක් ඇති ඩී.එෆ්.සී.සී බැංකුවේ ස්ථාවරත්වය ෆිම් රේටින් ලංකා සමාගමෙන් ලබාදී ඇති AA-:1න්- වර්ගීකරණ සහතිකය හා මුල්‍යමය ශක්තියකින් යුත් බැංකුවක ප්‍රමුඛයකු සොයා අප පියනැගුවෙමු.   

අංක 5, දේව වීදිය, මහනුවර ඩී.එප්.සී.සී බැංකුවේ ප්‍රාදේශිය කළමනාකරුවන ඩී.එම්.පී. සුරියබණ්ඩාර මහතා ඉතා ප්‍රිය ජනක අයුරින් මා පිළිගනු ලැබීය. ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන් පාසල් අධ්‍යාපනය ලබා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලන උපාධිය ලැබු ඔහු වරලත් කළමණාකාර ගණකාධිකාරවරයෙකුද වෙයි. 1944දී බැංකු ෙක‍ෂ්ත්‍රයට අවතීර්ණවු සුරියබණ්ඩාර මහතා ව්‍යාපෘති නිලධාරියෙකු, කළමණාකාරවරයෙකු, ප්‍රාදේශීය කළමණාකාරවරයෙකු ලෙස  වසර දහඅටක සේවයක් එම ආයතනයට ලබාදී ඇත. 1955දී පාර්ලිමේන්තු පනතින් සම්මතකරගත් ලංකාවේ මුල්ම සංවර්ධන බැංකුව ඔබට සුවිශේෂි වර්ධන ගනුදෙනුවකට ආරාධනා කරයි. ර්‍ණමෙගා බෝනස්” ඉතුරුම් ගිණුම රුපියල් 1000 සිට ආරම්භ කළ හැකි අතර ර්‍ණසුපිරි වරම්” රුපියල් 5000ක අවමයක් සමග 10.5% පොළියක් ලබාගත හැකියි. ර්‍ණසංවර්ධන සැදැල්ල” නිවාස ණය පහසුකම මගින් දැනට නිවසක් නැති, නව නිවසක් සඳහා ඉඩමක් මිළදී ගැනීමට රැකියා ව්‍යාපාර ඇති අවුරුදු 55ට අඩු පුරවැසියන් සඳහාද යුද්ධයෙන් අසරණවු සහ වැන්දඹුවන් සඳහා  ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව යටතේ ණය පහසුකම් ලබාදේ.  ඩී.එෆ්.සී.සී ධනවර්ධන ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම, ඡංගම ගිණුම් චෙක්පත් ගනුදෙනු, විදේශ මුදල් ඉතුරුම් ගිණුම්, වර්ධන වීසා ඩෙබිට් කාඩ්, රන්වරම (රන් භාණ්ඩ උකස් සේවාව, වර්ධන ජුනියර් ළමා ඉතුරුම් ගිණුම් සමග වෙළඳ පොලේ ඇති හොඳම පොළියක් 10.5%ක්, වර්ධන නැණස ළමා ණය අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා (උපාධි, පශ්චාත් උපාධි) ගෙවීමේ හැකියාව මතද, 14.5%ක පොළියක් සමගින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම් සඳහා ඉහළම මුල්‍ය සුරක‍ෂිතතාවයකින් ඔබ වෙතට පිරිණමයි. දිවිගමනට දිරියක් දෙන ඩී.එප්.සී.සී ලීසිං පහසු ආපසු ගෙවීම්, උපදෙස්, කාර්යක‍ෂමතාවය සමගින් සුවිශේෂී පොළී අනුපාත ඔබට ළගාකාර දේ.

 

කොටස්වෙළඳපොළේ බුල්ශීප් යටතේද වර්ගකර ඇති මෙම බැංකුව මගින් එහි සේවාවන්ටද ඉහළ තලයේ කාර්යාල සහ සේවා පහසුකම් ලබාදෙන බව සුරිය බණ්ඩාර මහතා අප සමග තවදුරටත් පැවසුවේය. ඔබ සඳහා දැන් ඩී.එප්.සී.සී වර්ධන බැංකුව ස්ථාවර තැන්පත් මාස 03,06, අවුරුදු 01 සඳහාද 14%ක්ද ජ්‍යෙෂඨ පුරවැසි ගිණුම් සඳහා 14.5% හිමිකර දෙන අතර ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතු මුදලෙන් 90%ක් දක්වා අඩුපොළී ණය පහසුකම්ද දැන් ඔබට හිමිකර දේ.

ඔහු සමග ඩී.එප්.සී.සී වාසි හා ප්‍රතිලාභ ගැන සඳහන් කළ ඔහු එනම් බැංකු අයිරා පහසුකම්, ටෙලි ග්‍රැෆික් ක්‍රමයට ගිණුමට මුදල් හුවමාරු කිරීමේ හැකියාව, පොළිය ආදායම් බදු වලින් නිදහස් ස්ථාවර නියෝග තුළින් වෙනත් සාමාන්‍ය ගිණුමකට හෝ වෙනත් විදේශ මුදල් ගිණුමකට බැරකිරීමේ හැකියාව, නිවාස ණය සඳහා සහනදායි පොළී අනුපාත, ක‍ෂණික ණය, ස්ථාවර තැන්පතු සදහා සුවිශේෂි විනිමය අනුපාත, බැංකු සේවා පහසුකම්, ප්‍රතිලාභීන් හා හිමිකම් ලාභීන් නම් කිරීමේ හැකියාව, ක්‍රෙඩිට් හා ඩෙබිට් කාඩ් පහසුකම් දිවයින පුරා විසිරී ඇති ඒ.ටී.එම්. ජාලයේ හා ලොවපුරා ඇති වීසා ජාලයේ සේවයද ලැඛෙන බව කීවේය.  

ප්‍රදේශීය කළමණාකරු (4) ඩී.එම්.පී. සුරිය බණ්ඩාර මහතාට අනුව ඩී.එප්.සී.සී බැංකුව සමග අත්වැල් බැදගත් සියලූ පාරිභෝගික ජනතාව තම සියලූ අවශ්‍යතා කාර්යක‍ෂමව හා නොබියව තම මහන්සියෙන් හරිහම්බකරගත් ධනයට ඉහළම ප්‍රතිලාභ සමග උපරිම සුරක‍ෂිතතාවයක් ලබාදෙයි. ඔබගේ සියලූ ආවශ්‍යතා සඳහා ව්‍යාපාර සංවර්ධනය, ණය පහසුකම් හා අනෙකුත් සේවා අවශ්‍යතා සඳහා අදම ඩී.එෆ්.සී.සී වර්ධන බැංකුවේ පේරාදෙණිය, කටුගස්තොට, මහනුවර, මාතලේ, කෑගල්ල, නුවරඑළිය යන මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ශාඛා සහ අනෙකුත් දිස්ත්‍රික් සමග අත්වැල් බැදගන්නා ලෙස ඔබට ඩී.එප්.සී.සී බැංකුව ඇරයුම් කරයි. දුරකථන අංක 011 2663888 හෝ 011-2228460 අමතන්න. අන්තර්ජාලය www. dfccbank.com.

Tuesday 13th of November 2018. Joomla Templates Free. The Kandy News Online Edition - CMS Implementation: Webvision Sri Lanka.