මහනුවර ව්‍යාපාරික කාන්තාවෝ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සමරති

මහනුවර නගරාධිපතිවරයාගේ බිරිද වන පියා රත්වත්තේ මහත්මිය, ව්‍යාපාරික කාන්තාවන් සමුහයක් හා එක්ව සංවිධානය කරන ලද ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරීමේ උත්සවයක් පසුගිය මාර්තු 8 වන දින ගැටඹේ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්විණ.  මහනුවර ව්‍යාපාරික කාන්තාවන්ගේ නිශ්පාදන ප්‍රදර්ශනයක් හා අනිකුත් විවිධ වැඩසටහන්වලට අමතරව වෛද්‍ය සායනයක් පැවැත්වීම මෙම උත්සවයේ විශේෂාංග විය. මෙම අවස්ථාවට මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා ප්‍රධාන අමුත්තා වු අතර ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ප්‍රධාන ආමාත්‍ය සරත් ඒකනායක මහතාද, මහනුවර නගරාධිපති මහින්ද්‍ර රත්වත්තේ හා ආරාධිත කාන්තාවන්ද සහභාගි වූහ.

Monday 20th of November 2017. Joomla Templates Free. The Kandy News Online Edition - CMS Implementation: Webvision Sri Lanka.