සුදුහුම්පොල සිට තැන්නේකුඹුර දක්වා උමං මාර්ගයක්

Print
Created on Tuesday, 11 April 2017

ලක‍ෂ්මන් කිරිඇල්ලලක‍ෂ්මන් කිරිඇල්ලමහනුවර නගරයේ පවතින අධික තදබදය අවම කිරීම සඳහා සුදුහුම්පොල ප්‍රදේශයේ සිට තැන්නේකුඹුර දක්වා කිලෝමීටර් 4.36ක් දිගින් යුත් උමං මාර්ගයක් හා කිලෝමීටර් 1.2ක් දිගැති මාර්ග කොටසක් මං තීරු04ක් සහිතව (කිලෝමීටර් 5.5ක්) ඉදි කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය (අප්‍රේල් 04) අනුමැතිය ලබාදී ඇත.

මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී,  සභා නායක, උසස් අධ්‍යාපන හා මාහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් මෙම යෝජනාව කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුදල ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 252.30කි. එයින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 199.27 මුල්‍ය පහසුකම් සැලසීම කොරියාවේ ආර්ථීක සංවර්ධන සහයෝගිතා අරමුදල (EDCF) ලබාදීමට එකගතාව පළකර ඇත.

දළදා මාළිගා ඉදිරපිට මාර්ග තවදුරටත් වසා දැමීම සිදුවන අතර එයට විකල්පයක් ලෙස ඉදිකරන මෙම උමං මාර්ගය ඉදි කිරීමත් සමග මහනුවර නගරයේ තදබදයත් විලියම් ගොපල්ලව මාර්ගය, වැව රවුම, තැන්නේකුඹුර මාර්ගවලත් දැනට පවතින වාහන තදබදය අවම වනු ඇතැයි රජය අපේක‍ෂා කරයි.
අන්තර් ජාතික තත්වයෙන් යුතුව නවීන උමං මාර්ගයක් ලෙස ආරක‍ෂිත නැවතුම් සහා පිටවීම් සහිතව මෙය ඉදි කරන අතර නුවර වෙල හංදිය සහ බෝගම්බර ලෙස අන්තර් හුවමාරු දෙකක්ද ඉදිකෙරේ.

 

Sunday 21st of January 2018. Joomla Templates Free. The Kandy News Online Edition - CMS Implementation: Webvision Sri Lanka.